Skip to Main Content »

 •  

   Bạn đang ở:  Trang chủ

Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới website chúng tôi từ đâu?

Thống kê

Hôm qua có : 234
Tháng này có : 1231
Đang Online : 4
Lượt truy cập : 266.275

Khóa đào tạo chính qui ba năm

Sample image

Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình Việt Nam (VIETCOT) đề ra một nội dung đào tạo dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội chân tay giả và nẹp chỉnh hình quốc tế (ISPO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), với mục tiêu chuẩn bị cho sinh viên đạt trình độ cấp II của ISPO "Kỹ thuật viên chỉnh hình" Khóa học có khoảng 1.500 giờ mỗi năm gồm lý thuyết và thực hành, chia gần như bằng nhau giữa đào tạo trên lớp và thực hành kỹ thuật/ lâm sàng.

Khái quát

 
3
            years training course

Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình Việt Nam (VIETCOT) đề ra một nội dung đào tạo dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội chân tay giả và nẹp chỉnh hình quốc tế (ISPO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), với mục tiêu chuẩn bị cho sinh viên đạt trình độ cấp II của ISPO "Kỹ thuật viên chỉnh hình" Khóa học có khoảng 1.500 giờ mỗi năm gồm lý thuyết và thực hành, chia gần như bằng nhau giữa đào tạo trên lớp và thực hành kỹ thuật/ lâm sàng.

Phần học lý thuyết gồm các môn sinh cơ học, vẽ kỹ thuật, giải phẫu, vật lý, kỹ nghệ xưởng, kỹ nghệ vật liệu, toán và kỹ thuật điện. Phần thực hành gồm nẹp cho chi dưới, nẹp áo chỉnh hình cột sống trong năm thứ nhất và các loại chân giả ở mức độ cắt cụt khác nhau trong năm thứ hai, trong khi năm thứ ba giành riêng để đạt được kinh nghiệm lâm sàng. Học viên hoàn thành 6 tuần thực hành, cung cấp chân tay giả và nẹp chỉnh hình cho bệnh nhân ở một Trung tâm PHCN bên ngoài, dưới sự giám sát của giáo viên.

Trang thiết bị kỹ thuật của Trung tâm PHCN cộng tác ở Hải Phòng, Kiến An đã được cải thiện và nâng cấp do sự giúp đỡ đáng kể của VIETCOT; trung tâm đồng ý giữ năm chỗ làm việc cho sinh viên của chúng tôi tại bất cứ thời gian nào. Mười sinh viên sử dụng số thời gian còn lại của năm thứ ba tại cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình cho bệnh nhân mới được lắp đặt gần đây tại VIETCOT.

Dựa trên sự hướng dẫn và dưới sự giám sát của chuyên gia GTZ (sau này là giáo viên Việt Nam), sinh viên đánh giá bệnh nhân, đo, bó bột, thiết kế, sản xuất, thử và cấp chân tay giả và nẹp chỉnh hình cho bệnh nhân. Học viên được yêu cầu phải trình bầy được hạch toán chi phí, ghi lại thời gian sử dụng, vật tư và những chi phí phụ khác (như chi phí chung). ứng dụng này sẽ giúp cho học viên hiểu chi phí /lợi ích thực và cung cấp cơ sở kinh tế cho sự phát triển ngành này ở Việt Nam.

Kỳ thi cuối cùng (tốt nghiệp) của khóa đầu tiên lớp ba năm đã được tổ chức vào tháng Sáu năm 2000. Hội đồng thi bao gồm một nhóm chuyên gia quốc tế, quốc gia và quan sát viên của Trường đào tạo kỹ thuật chỉnh hình Cambodia (CSPO). Kỳ thi này đã được quan sát và so sánh với tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo của Hiệp hội chân tay giả và nẹp chỉnh hình quốc tế (ISPO). Kỳ thi này, đã được tổ chức không chỉ để xác định trình độ của sinh viên mà còn để theo dõi việc thực hiện quá trình đào tạo tại VIETCOT, chúng tôi đã được công nhận là cơ sở đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình cấp II theo tiêu chuẩn ISPO với thời hạn ba năm.

 
 

Đào tạo năm thứ nhất

 

Trong năm đầu tiên có khoảng 35 tuần (1312giờ) giành cho đào tạo, bao gồm 58,6% thời gian thực hành và 41,4% lý thuyết. 38 giờ (một tuần) giành cho ôn tập và một tuần (38 giờ), giành cho thi.

 

Lý thuyết năm thứ nhất - phân bố giờ cho từng môn học(tổng 543 giờ):

Theory
      1st year
 

Thực hành - phân bố giờ cho từng môn học (tổng 769 giờ):

Practice 1st year
 
 

Đào tạo năm thứ hai

 

Trong năm thứ hai có khoảng 34 tuần (1280 giờ) giành cho đào tạo, gồm 65,5% thực hành và 34,5% lý thuyết. 38 giờ (một tuần) giành cho ôn thi và hai tuần (76 giờ) để thi.

 

Lý thuyết năm thứ hai - phân bố giờ cho từng môn học (tổng 442 giờ):

Theory
      2nd year
 

Thực hành - phân bố giờ cho từng môn học (tổng 838 giờ):

Practice 2nd year
 
 

Đào tạo năm thứ ba

 

Trong năm thứ ba có khoảng 37 tuần (1402,5 giờ) giành cho đào tạo, gồm 62,7% thực hành và 37,3% lý thuyết. 38 giờ (một tuần) để ôn thi và ba tuần (114 giờ) giành cho thi.

 

Lý thuyết năm thứ ba - phân bố giờ cho từng môn học (tổng 522,5 giờ):

Theory
      3rd year
 

Thực hành - phân bố giờ cho từng môn học (tổng 880 giờ):

Practice 3rd year
  Tải xuống: "Entry qualification for foreign students"

Những thông tin về lệ phí cho khóa học xin liên hệ với VIETCOT

 

Bài viết khác